Autoverzekering

Verzekering van uw auto

De Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

Dit is de verplichte verzekering en vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan anderen: andere bestuurders, inzittenden, voetgangers, … zoals bepaald in de wet van 14/12/1992, m.n. de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Lees meer >

De rechtsbijstand

Verdedigt uw rechten als bestuurder of eigenaar van het voertuig. Hoewel niet verplicht door de wet, wél een must indien u correct wil vergoed en verdedigd worden! Lees meer >

Kleine omnium of mini-casco

Deze vergoedt de schade aan uw voertuig door één van volgende oorzaken:
• Brand
• Diefstal
• Glasbreuk
• Natuurkrachten (hagel, storm, overstroming, …)
• Aanrijding met dieren

Grote omnium of volledige casco

Deze vergoedt de schade aan uw voertuig ten gevolge van onder andere uw eigen fout, of schade door derden (bijv. ongeval met vlucht of vandalisme), alsook door één van oorzaken die gedekt zijn in de kleine omnium (zoals hierboven vermeld). Meer informatie?

Autoverzekering berekenen

Doe hiervoor een beroep op ons en contacteer ons op het nummer 089/36.45.70. Wij werken de beste offerte uit naargelang ieders situatie. Meer informatie?