Zorgverzekering

Hospitalisatie

Deze verzekering betaalt uw hospitalisatiekosten onbeperkt terug, inclusief eendagskliniek. Ook uw medische voor- en nabehandelingskosten (30 dagen voor en 90 dagen na uw opname), worden vergoed, na tussenkomst van uw ziekenfonds. Bovendien vergoedt deze hospitalisatieverzekering eveneens de medische kosten voor de ambulante behandeling van zware ziekten, ook al wordt u niet in het ziekenhuis opgenomen. Meer informatie?

Gewaarborgd inkomen

Of u loontrekkende of zelfstandige bent, of een vrij beroep uitoefent; uw salaris is de basis van een evenwichtig bestaan. Indien u door een ziekte of een ongeval uw beroep niet meer kan uitoefenen, kan u rekenen op ons . Bescherm uw inkomen dankzij de Plannen ‘Inkomensverlies’ op maat. Meer informatie?

Tandzorg verzekering

Tandzorg, kroon- en brugwerk of een tandprothese zijn vaak duur. Ook in het buitenland zijn dergelijke behandelingen soms nodig. Wie wil dan voor verrassingen komen te staan? Meer informatie?