Vandaag open: 09:00 - 12:30 & 13:30 tot 17:00

FAQ

Een verkeersongeval in het buitenland. Wat nu?

Gebruik het aanrijdingsformulier. Zelfs indien de politie ter plaatse is, moet u uw aanrijdingsformulier invullen. Het aanrijdingsformulier is een gestandaardiseerd Europees document zodat u het formulier kunt invullen ook al spreekt u de taal niet.

Zorg er dus voor dat u dit formulier mee hebt voor u op reis vertrekt.

Is een brandverzekering verplicht?

Een brandverzekering (ook wel woonverzekering genoemd) is onmisbaar voor eigenaars. Naast schade door brand, beschermt ze u ook tegen waterschade, glasbreuk, stormschade … De brandverzekering vergoedt ook de schade die u zou toebrengen aan uw buren. Denk bijvoorbeeld aan een waterlek of een brand in uw keuken die overslaat naar de buren.

Een brand-of woonverzekering afsluiten, is wettelijk niet verplicht. De meeste banken eisen echter dat u een brandverzekering afsluit bij de aanvraag van een hypothecaire lening. Dit omdat uw bank of kredietverstrekker eigenaar wordt van uw woning als u uw lening niet meer kunt terug betalen. Daarom wil uw bank er zeker van zijn dat u een brandverzekering hebt. Zo wordt bij een brand of natuurramp de schade aan uw woning vergoedt en normaal gezien ook hersteld.

Een brandverzekering afsluiten is dus een verstandige zaak. Naast een vergoeding bij schade, kunt u bij uw brandverzekeraar ook terecht voor bijstand bij noodgevallen. Bovendien helpt uw brandverzekeraar u bij het herstellen van de schade.

Autopapieren gestolen of verloren, wat nu?

Als u het kentekenbewijs kwijt bent, moet u aangifte doen bij de politie en het originele proces-verbaal aan uw verzekeringstussenpersoon bezorgen.

Als het kentekenbewijs gestolen werd, zal uw nummerplaat moeten vernieuwd worden. Meer info vindt u op de site van de Dienst Inschrijving van Voertuigen

Als u het gelijkvormigheidsattest kwijt bent, moet u aangifte doen bij de politie en daarna een duplicaat vragen bij de dealer van uw voertuig.

Bent u het inschrijvingsbewijs kwijt, dan moet u aangifte doen bij de politie en daarna een duplicaat aanvragen bij de DIV (Dienst Inschrijving van Voertuigen).

Als u het verzekeringsbewijs kwijt bent, moet u aangifte doen bij de politie en contact opnemen met uw verzekeraar. Die zal u een nieuwe groene kaart bezorgen.

Wat bij schade/ongeval met een niet-verzekerde tegenpartij?

Bent u slachtoffer van een ongeval met een tegenpartij zonder verzekering? Dan moet eerst de aansprakelijkheid van de niet-verzekerde worden vastgelegd. Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF) komt vervolgens tussen, na klachtneerlegging bij de politie en na het verzamelen van zo veel mogelijk info over de tegenpartij en een bewijs van niet-verzekering.

Het fonds zal de schade vergoeden zoals de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij normaal zou doen. Uw verzekeringsmaatschappij zal contact opnemen met het fonds om dit voor u te regelen. Achteraf zal het GMWF de uitgekeerde vergoeding proberen verhalen op de aansprakelijke van het ongeval.

Wat is een overlevingspensioen?

Als u overlijdt, heeft uw weduwe of weduwnaar onder bepaalde voorwaarden recht op een overlevingspensioen. Dit overlevingspensioen zal worden berekend op basis van de loopbaan van de overleden echtgenoot.

Uw weduwe of weduwnaar heeft na uw overlijden in bepaalde gevallen recht op een overlevingspensioen. Dit pensioen wordt berekend op basis van uw loopbaan.

Of de overlevende in aanmerking komt voor een overlijdenspensioen, hangt af van:

  • De duur van het huwelijk;
  • De leeftijd van de langstelevende;
  • Het inkomen van de overledene;
  • Een eventueel nieuw huwelijk van de overlevende.

Wettelijk samenwonende partners hebben geen recht op een overlevingspensioen.